Skip to content

Woord van de voorzitter

Posted in Uncategorized

Het lijkt er dan nu echt van te gaan komen. Het slot gaat van de samenleving. Stukje bij beetje krijgen we meer vrijheden. Het vaccinatiebeleid begint haar vruchten af te werpen. Voor de ondernemers die zwaar getroffen zijn, komt er licht aan het einde van de tunnel.

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan herstelplannen, maar ook op regionaal niveau.

De gemeente is op dit front eveneens actief. Er wordt gewerkt aan plannen voor de korte termijn tot en met de zomer, voor de middellange termijn ( tot eind 2022) en daarna.

In de plannen van de gemeente wordt Haren expliciet genoemd.

Laten we als Harense ondernemers de kansen die geboden worden met beide handen aanpakken!

Verwacht mag worden dat net als vorig jaar meer mensen dan voorheen op vakantie zullen gaan in eigen land. Noord-Nederland zal hier ook van profiteren. Als Harense ondernemers zullen we hier op moeten inspelen. Laat Haren weer gaan bruisen!