Skip to content

Haren heeft een nieuwe “Bedrijvenvereniging”.

Posted in Nieuws, and Uncategorized

Maandag 7 december is de nieuwe “Bedrijvenvereniging Haren” opgericht.

De “Vereniging Ondernemend Haren”, de “Stichting Dorpsfonds Haren” en de “Vereniging van agrariërs in de voormalige gemeente Haren” hebben de handen ineen geslagen.

De reden is, dat de voormalige gemeente Haren met ingang van 1 januari a.s. deel gaat uitmaken van het werkingsgebied van het “Ondernemersfonds Groningen”. Het beheer van de voor dat gebied beschikbare trekkingsrechten komt te liggen bij de nieuwe vereniging.

De vereniging stelt zich ten doel om een overkoepelende organisatie te zijn ten dienste van de aangesloten organisaties. D.w.z. de behartiging van gemeenschappelijke belangen van ondernemers en ondernemingen, waarbij gedacht kan worden aan het stimuleren van economische bedrijvigheid, leefbaarheid en welzijn in het gebied van de voormalige gemeente Haren.

Als zodanig kan de vereniging gebruik maken van de middelen uit het “Ondernemersfonds Groningen”, die gefinancierd worden door middel van een opslag op de OZB.

Het “Ondernemersfonds Groningen” is bestemd voor projecten die kunnen worden ingediend door zes bedrijvenverenigingen t.w. Groningen City Club (GCC), Bedrijvenvereniging West, Bedrijvenvereniging ZO, VBNO, Ondernemend Ten Boer en nu ook de Bedrijvenvereniging Haren.

De voorzitter van de “Bedrijvenvereniging Haren”, Henk Broekema en de voorzitter van het “Ondernemersfonds Groningen”, Berjo Wortmann, zijn zeer content met de oprichting van de nieuwe vereniging. Er is hard aan gewerkt en de verwachting is dat er veel initiatieven worden ontplooid in Haren.

Voor de leden en de activiteiten van “Vereniging Ondernemend Haren” verandert er niets, de ondernemersvereniging blijft functioneren als voorheen.