Skip to content

Enquête

Posted in Nieuws

Op eigen initiatief, en toegejuicht door het bestuur van Ondernemend Haren, heeft Jochem de Josselin de Jong een enquête gehouden onder een kleine dertig winkeliers verspreid over het centrum. Zijn voornaamste doel was om – als kersverse Harenaar en partner van Marlieke (Mignon by Marlieke) – meer te weten te komen over het ondernemersklimaat in het centrum.

De anonieme uitkomsten van deze enquête deelde hij met het bestuur tijdens het bestuursoverleg. Sommige antwoorden verbaasden niet. Ondernemers maken zich grote zorgen over het parkeerbeleid en de leegstand in Haren. Het bestuur maakt zich er al jaren hard voor bij de lokale politiek en vastgoedeigenaren om daar verbetering in te krijgen. Met wisselend succes.

Een ander punt dat volgens de enquête aandacht nodig heeft, is de communicatie en zichtbaarheid van het bestuur. Ook dat is iets waar aan gewerkt wordt, maar misschien nog niet hard genoeg. Vandaar dat we vanaf nu af aan weer regelmatig rond zullen gaan met een centrumnieuwsbrief. Een wens die er al lag, maar aangespoord door Jochem en zijn enquête nu toch weer structureel van de grond gaat komen. Ook met de andere uitkomsten van de enquête gaan we aan de slag. Misschien meer daarover in de eerstvolgende nieuwsbrief!

NB: Het nieuws uit de nieuwsbrief wordt ook gedeeld op deze site. Zo hoeft niemand iets te missen!