Skip to content

Bestuurswisselingen na ALV en BBQ!

Posted in Ledenbijeenkomst

De Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2023 verliep vlot en voorspoedig. De leden verleenden decharge aan het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid en keurden de begroting voor 2023 goed. Belangrijk om te weten: het bestuur heeft besloten de contributie dit jaar niet te verhogen. Een foto overzicht bracht de leden even terug naar de activiteiten van 2022, die in sommige gevallen al heel lang geleden leken. De voorspoedige start van 2023 met leuke nieuwe samenwerkingen zoals bij HarFest in juni en de komst van de ‘damesclub’ vormen een belofte voor de toekomst van de vereniging. Net als de vele nieuwe leden die Ondernemend Haren mag melden.

Er was ook een terugblik verder in de tijd, bij het aftreden van Gert Bruns. Na – bijna – twintig jaar bestuurslid te zijn geweest, op een paar kleine onderbrekingen na, is het voor hem tijd om te stoppen met het bestuurswerk. Voor de gelegenheid was hij in de archieven gedoken en las hij een – ietwat narrig – stukje voor uit de notulen van de ALV van 1990, het jaar dat hij voor het eerst toetrad. Zijn ervaringen met het bestuurswerk zijn gelukkig héél anders dan van deze voorganger en hij riep leden dan ook vooral op om een bestuursfunctie te overwegen. Er is een vacature. ☺

Een ander afzwaaiend bestuurslid is Linda Goes, die stopt met haar secretarisfunctie, maar wel betrokken blijft bij de websites van de vereniging. Zij kondigde aan blij te zijn dat er een goede opvolger is gevonden, zodat ze het secretariaat met een gerust hart kan overdragen. Die opvolger is Rebecca Fousert, bij veel leden inmiddels al bekend als mede-initiatiefnemer van Dé Club Haren – Ladies in Business. Met een grapje verwees Rebecca naar de door Gert aangehaalde quote uit de notulen van 1990 en gaf ze aan juist veel zin te hebben in “zinloos geharrewar” met de leden.

Het bestuur kondigde tot slot nóg een belangrijke bestuurswissel aan: Dineke Katerberg wordt bestuurlijk penningmeester in plaats van algemeen bestuurslid. Zij wordt daarbij ondersteund door een professioneel accountantskantoor. De voordracht van Dineke als bestuurlijk penningmeester en Rebecca als secretaris werd door de leden met applaus goedgekeurd.

De ALV duurde een klein uurtje en werd vervolgens afgesloten met de jaarlijkse BBQ. Het eten was goed verzorgd en de sfeervolle locatie van het pas gerenoveerde Paviljoen Sassenhein zorgde voor de rest. Het was een gemoedelijke avond en een mooie afsluiter voor de zomer.

De eerstvolgende leden bijeenkomst is op 6 september bij Bartelds Hoveniersbedrijf en op 12 september gaat Dé Club Haren naar het Voedselbos in Glimmen. Het bestuur wenst iedereen een fijne zomer!