Skip to content

Tag: ALV

Bestuurswisselingen na ALV en BBQ!

Posted in Ledenbijeenkomst

De Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2023 verliep vlot en voorspoedig. De leden verleenden decharge aan het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid en keurden de begroting voor 2023 goed. Belangrijk om te weten: het bestuur heeft besloten de contributie dit jaar niet te verhogen. Een foto overzicht bracht de…