Skip to content

Posted in Nieuws

-PERSBERICHT-

Groningen City Club lanceert digitaliseringstrajecten om retail ondernemers te ondersteunen

Groningen City Club lanceert digitaliseringstrajecten om retail ondernemers te ondersteunen Het consumentengedrag is sterk veranderd en online is al niet meer weg te denken in het retail landschap. Veel ondernemers hebben al de nodige stappen gezet om ook online omzet te genereren. Tegelijkertijd worstelen ondernemers met vragen over hun toekomst, over de veranderende markt en of online ook voor hen interessant kan zijn.

Met onde rsteuning van de gemeente Groningen heeft de G ron ingen City Club het initiatief genomen om retail ondernemers in de gemeente Groningen ( financiële ) ondersteuning te bieden bij verdere digitalisering van hun bedrijfsvoering.

Online verkoopkanaal versus online marketing

In de afgelopen periode zijn er twee concrete trajecten uitgewerkt, waarmee ondernemers worden geholpen op het gebied van digitalisering. Het eerste traject is er voor ondernemers die graag online hun producten willen verkopen, maar vastlopen in de vele aanbieders die er zijn . Of die onvoldoende bekend zijn met de technieken die nodig zijn om een succesvolle webshop op te zetten . In het tweede traject wordt ingezet op het ondersteunen van ondernemers , met of zonder webshop , die online actief zijn, maar nog onvoldoende profiteren van hun online inspanningen . “ Voor beide trajecten zal er eerst een vrijblijvend intakegesprek plaatsvinden, waarin de wensen en behoeften van de ondernemer in kaart worden gebracht . Ook worden er twee verplichte trainingen aangeboden, om de kansen op succes te vergroten ” , aldus Eric Bos – voorzitter van de Groningen City Club . “ Uiteindelijk wil je ondernemers op weg helpen en de juiste handvatten aanreiken , zodat ze daarna zelfstandig en met goed resultaat hun digitaliseringsweg vervolgen ” .

Subsidie tot max. € 3.000, –

Ondernemers die uiteindelijk besluiten om gebruik te maken van één van de trajecten kunnen een tegemoetkoming ontvangen van maximaal € 3.000, – . Een eigen bijdrage van minimaal € 500, – is verplicht . “ Met alle ellende die ondernemers hebben gehad, wilden we een traject aanbieden waar ook echt het verschil mee kan worden gemaakt. Dat doe je niet met een beperkte bijdrage . We zijn daarom ook enorm blij dat de gemeente onze plannen ondersteund en een forse financiële bijdrage levert ” , aldus Bos .

Kick – off event 7 juni

Op dinsdagavond 7 juni staat het event ‘ Digitalisering in je onderneming ’ gepland voor ondernemers in de detailhandel . In vier korte break – out sessies worden de aanwezigen meegenomen in diverse onderwerpen op het gebied van digitalisering. Zo wordt er stil gestaan bij hoe een REEL te maken, hoe je meer uit je verkeer kunt halen, de online marketing strategie en komen de ins & outs van een webshop voorbij . Uiteraard wordt er uitvoerig stil gestaan bij de mogelijkheden van beide trajecten, is er gelegenheid tot een speeddate met één van de expertbedrijven en kunnen ondernemers zich ter plekke aanmelden. Deelname is kosteloos en meer informatie is te vinden op de website www.groningerondernemersacademy.nl​ Samenwerkende partijen Voor de uitvoering van de trajecten is de GCC een samenwerking aangegaan met de online marketing bedrijven Triple Pro en daar – om.nl . Zij zullen a lle traj ecten begeleiden en tot een goed einde brengen. Sebastiaan Kremer, namens Triple Pr o: “ T r iple Pro en daar – om.nl hebben samen jar e n lange ervaring in het verder helpen van ondernemers op het gebied van online ondernemen ” . “ Met de beperk te tijd die ondernemer s toch al hebben, is het belangrijk dat de goede dingen gedaan worden, ook als het gaat om online ondernemen . Onze missie is ‘ a m bitieuz e ondernemers te helpen met groeien ’ . Deze trajecten zien we als een cadeautje voor de ondernemers in Groningen en is een mooie start o m hieraan te beginnen ” , aldus Wolter van der Weide namens daar – om.nl . O ok de Werkplaats Online Ondernemen (WOO) en Lutje Lokaal zijn als partners aangesloten . “ De GCC heeft weliswaar h et initiatief geno men voor deze traj ecten , maar we zien ui teraard dat de uitdagingen en beho efte zich niet beperken tot de binnenstad. Daarom zijn we blij dat zoveel partijen, waaronder ook alle bedrijvenverenigingen in de gemeente Groningen deze trajecten ondersteunen. Er is dan ook afgespr oken dat ook retailers uit de buitengebieden kunnen deelnemen, inclusief de dorpen Ten Boer en Haren ” aldus Bos. Aanmelden Ondernemers die gebruik willen maken van één van de twee trajecten kunnen terecht op de website w ww.groningerondernemersa cademy.nl Daar is meer informatie te vinden ov er de beide trajecten, de beperkte criteria en andere trainingen die dit jaar voor ondernemers beschikbaar zijn . Voor vragen k u nnen ondernemers een email sturen n aar info@groningencitycl ub.nl ______________________________________________________