Skip to content

Woord van de voorzitter

Posted in Bestuursbericht

Het is voorjaar. De zon schijnt en de natuur komt tot leven. Traditiegetrouw breekt het seizoen aan waarin veel activiteiten plaatsvinden.

Dit jaar echter niet.

Het Coronavirus beheerst ons.

Vanaf begin maart houdt het virus ons in haar greep.In het kader van de volksgezondheid zijn er maatregelen getroffen, die diep ingrijpen in onze samenleving.

Iedereen wordt er mee geconfronteerd.

Het merendeel van de ondernemers heeft het (bijzonder) zwaar. De overheid probeert het eerste leed te verzachten. Zo het er nu naar uitziet, zal het virus ons leven nog lange tijd beheersen.

Als bestuur van Ondernemend Haren proberen we al onze leden – dienstverlener, zzp-er en retailer – zo goed mogelijk van dienst te zijn.

We overleggen regelmatig met de gemeente en andere bedrijven-/ondernemersverenigingen. We delen informatie en waar mogelijk ondersteunen we nieuwe initiatieven. Alles erop gericht om het ondernemersklimaat in Haren zo positief mogelijk te beïnvloeden.

De Oranjebanniers zijn opgehangen, winkeliers zijn van de nodige posters voorzien, met steun van onder anderen het Dagblad van het Noorden is een advertentie geplaatst om de lokale ondernemers te ondersteunen en we brengen initiatieven als het aanschaffen van waardebonnen onder de aandacht van een breed publiek. Leden van Ondernemend Haren kunnen hun speciale acties of gewijzigde openingstijden doorgeven op ervaarharen.nl.

De activiteiten die tot en met de zomer gepland waren, zullen geen doorgang vinden. Waar mogelijk worden deze in het najaar nog ingepland.

Voor het najaar zijn we voorzichtig bezig weer plannen te maken voor netwerkbijeenkomsten en publieksactiviteiten.

Voor de winkeliers is, via samenwerking binnen de gemeente, de mogelijkheid gecreëerd om dit jaar kosteloos deel te nemen aan Warenhuis Groningen. Een fantastisch nieuw initiatief dat eind vorig jaar is opgetuigd binnen het stadscentrum en nu wordt uitgebreid. De consument kan online bestellen bij de lokale ondernemers. Internetinkopen kun je doen bij jouw vertrouwde lokale leverancier.

Hebt u zich hier al voor aangemeld? Zo nee, laat deze kans niet lopen om een extra verkoopkanaal aan te boren. Meldt u zo spoedig mogelijk aan!

Laten we samen proberen de huidige periode zo goed mogelijk door te komen. Als bestuur van Ondernemend Haren willen we waar mogelijk u graag van dienst zijn. Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen.

Wilt u (nieuwe) initiatieven delen, ook daar staan we vanzelfsprekend voor open.