Skip to content

Woord van de voorzitter

Posted in Uncategorized

Beste mensen,

Het is te rustig in Haren. Helaas is dit een beeld dat we overal in Nederland en in de ons omringende landen zien. De oorzaak van deze ongewenste rust, ligt bij het virus met de mutanten die het dagelijks leven hard raakt. Op iedereen in de samenleving heeft het virus invloed. Tot op zekere hoogte moeten we ons er bij neerleggen.

Voor veel ondernemers geldt dat het ondernemersbloed hen stimuleert om, hoe moeilijk velen het ook hebben, creatief door deze periode heen te komen.

De focus dient te liggen op de toekomst. Alleen, wanneer gaat het leven weer enigszins normaal worden? Pakte in 2020 na de eerste intelligente lockdown het dagelijks leven zich relatief snel weer op, de vraag is of dit na de huidige lockdown ook het geval zal zijn.

Vanuit Ondernemend Haren anticiperen we op de toekomst en proberen we voor onze leden een goed ondernemersklimaat in de voormalige gemeente Haren te creëren en in stand te houden. Permanent schakelen we. Activiteiten worden voorbereid voor de periode waarin we meer vrijheden krijgen. Niet alleen voor onze leden retailers, maar ook voor de dienstverleners.

Met onder andere de gemeente wordt gekeken hoe we onze ondernemers – binnen de bestaande en nieuw te creëren mogelijkheden – zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Normaal hebben we in februari onze algemene ledenvergadering. Het bestuur van Ondernemend Haren heeft besloten deze ledenvergadering voorlopig uit te stellen. Wanneer het binnenkort mogelijk wordt deze bijeenkomst fysiek te houden heeft dit onze voorkeur in plaats van een Teams/Zoom meeting.

Wilt u ideeën met ons delen, van gedachten wisselen over de toekomst, of zoekt u anderszins een luisterend oor, neem contact met ons op. Blijf gezond en houd vol. Samen maken we de toekomst!