Skip to content

Vlotte en voorspoedige ledenvergadering

Posted in Ledenbijeenkomst

Gisteravond werd in de Oldenhofzaal van Astoria de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Ondernemend Haren gehouden. Dit jaar waren we te gast bij de nieuwe eigenaresse van Astoria: Sangho Sao. Zij en haar team hadden een uitgebreid buffet voorbereid waar de leden voorafgaand aan de vergadering heerlijk van konden genieten.

De vergadering zelf verliep vlot en voorspoedig. Mede doordat de vereniging terugkijkt op een positief jaar waarin veel bereikt werd. Er werden tal van gezellige activiteiten georganiseerd, er waren mooie samenwerkingen en het ledenaantal groeide flink, onder andere door de oprichting van Dé Club Haren – Ladies in Business. De heren werden opgeroepen om zelf ook vooral te komen met ideeën voor een ‘mannelijke’ variant op de businessclub voor vrouwen. Zij mogen zich melden bij Rebecca of Daphne.

Vanuit de zaal kwamen terechte vragen en opmerkingen over het afgelopen jaar die door het bestuur en de overige leden goed opgepikt en beantwoord werden. Het financiële beleid en de daarbij besproken financieringen vanuit de gemeente kwamen ook aan bod en na het verslag van de kascommissie werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

Na de vooruitblik naar het komende jaar én de mededeling dat de contributie ook dit jaar niet verhoogd wordt, kon de voorzitter de vergadering afsluiten met de oproep aan leden om zich vooral aan te sluiten als bestuurslid of als deelnemer aan een van de werkgroepen als ze bij willen dragen aan de vele leuke activiteiten van de vereniging. De avond werd informeel afgesloten met een gezellige borrel.