Skip to content

Tag: onderwijs

Stichting Music4All

Stichting MUSIC4ALL Haren organiseert een unieke vorm van samen-muziek-maken waarbij mensen uit bijzondere doelgroepen worden uitgedaagd. De leerlingen van het Harens Lyceum werken daarbij samen met leerlingen van de Dr. J. de Graaf school (school voor leerlingen met een auditieve beperking) en bewoners van Borgheerd (voor begeleid zelfstandig wonen).  Onder…

Harens Lyceum

Leerlingen van het Harens Lyceum volgen atheneum+, atheneum of havo-onderwijs. Ze worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken in een hechte en uitdagende leergemeenschap. Het technasium bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in een bètavak of technische opleiding. Muziektalenten profiteren van de aan deze school toegekende damu-licentie, waardoor ze hun…