Skip to content

Bericht van de voorzitter

Posted in Nieuws

Wat begon in China en ver weg was, bepaalt nu ons dagelijks leven: het coronavirus. Ieder van ons, zowel dienstverlener als retailer, wordt er diep door geraakt. De hele samenleving raakt ontwricht.

De Rijksoverheid heeft een heel pakket aan maatregelen geïntroduceerd om ons er met zijn allen doorheen te helpen. Fijn dat de Rijksoverheid ons als ondernemers wil steunen.

Terecht wordt de vraag bij de lokale overheid neergelegd of ook zij het leed voor de ondernemers wil gaan verlichten.

De lokale overheid kan ons tegemoet komen door het beperken van de vaste lasten die zij oplegt. In eerste instantie door uitstel van betaling, eventueel later gevolgd door (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Het bestuur van Ondernemend Haren, leeft met u mee. Wanneer u met ons van gedachten wenst te wisselen, neem gerust contact op. Wij zijn er voor u. Nu en in de toekomst.

NB. In het kader van de leefbaarheid van het centrum van het dorp is het belangrijk dat de winkeliers waar mogelijk open zijn en de gebruikelijk openingstijden blijven hanteren.