Zakelijk netwerkontbijt in Café de Zaak

Geplaatst op: 3 maart 2013 door redactie Geen reacties

Op dinsdagmorgen 26 februari kwam het netwerk van Ondernemend Haren voor het eerst in 2013 bijeen. Café de Zaak uitbater Jan Tuinman was gastheer en mocht op dit voor hem ongewone tijdstip meer dan 40 netwerkende Ondernemende Harenaars ontmoeten. Organisator Ronald Zuidema mocht onder hen al weer 4 nieuwe leden verwelkomen.

Café de Zaak is gevestigd in het centrum van Haren aan de Vondellaan. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. De gezellige inrichting is voorzien van een grote open haard nodigt uit om hier een tijdje met vrienden of zakelijke relaties te verpozen.

Netwerkprogramma 2013

Voorafgaand aan het ontbijt, aangeboden door Henk Vos van Ekoplaza, werd het netwerkprogramma voor 2013 uiteengezet. Het volledige programma bestaat uit ontbijtbijeenkomsten (5x) en buffetbijeenkomsten (4x), die gratis toegankelijk zijn voor leden en introducés.

Nieuw in 2013 zijn het netwerkcafé en de workshops. Het Zakelijk Netwerkcafé (4x) voor informeel netwerken aan de stamtafel. De workshops voor vraaggerichte kennisoverdracht voor leden door leden. Deze activiteiten zijn voor leden, introducés en niet leden en zijn toegankelijk op basis van een bijdrage in de kosten.

Professionalisering Ondernemend Haren

Voor 2013 heeft het bestuur een aantal zakelijke beslissingen genomen om de organisatie van Ondernemend Haren verder te professionaliseren teneinde de doelstellingen van de vereniging en de wensen van de leden te realiseren.

Ten eerste is het beheer van de website overgedragen aan Ronald Zuidema. Het is zijn taak om gevraagde informatie tijdig te vermelden op de website en deze te versturen. Dit in combinatie met het beheer van de relatiegegevens in de online CRM software MetaScope.

Ten tweede de samenwerking met vakfotograaf Johan van Drunen. Het is zijn taak om van de activiteiten van Ondernemend Haren representatief beeldmateriaal te maken en van alle leden te fotograferen voor hun pasfoto op hun eigen profielpagina van Ondernemend Haren.

Ten derde de samenwerking met Hein Bloemink. Het is zijn taak activiteiten in het winkelhart van Haren te organiseren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft hij zijn concept activiteitenprogramma gepresenteerd, waarna de aanwezige leden hieraan hun goedkeuring hebben gegeven. Thans wordt dit programma verder uitgewerkt.

Sponsoring 2013

Het netwerkprogramma wordt wederom mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van sponsoren. De Grijs Assurantiën, ABN-AMRO en Postillion Hotel Haren Groningen hebben hun sponsoring gecontinueerd. Intermezzo Brasserie en Stetler Accountants en Belastingadviseurs verwelkomen wij als nieuwe sponsoren. Ekoplaza stelt alle etenswaren en dranken gratis ter beschikking voor alle ontbijten.

 

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Tags: , , , , ,

Comments are closed.