Winkeliers en bestuur Ondernemend Haren steken de koppen bij elkaar

Geplaatst op: 1 mei 2015 door redactie Geen reacties

Geachte leden,

Na onze brief aan alle leden d.d. eind maart jl. hebben de groep centrumondernemers waarover wij schreven en het bestuur constructief overleg gehad. Daarbij is besloten dat de betreffende groep verdergaat als actieve commissie binnen onze vereniging onder de noemer Koopcentrum Haren (KCH).

Er zal waar nodig nauw overleg zijn tussen KCH en het bestuur, korte lijnen dus. Wij menen dat op deze manier de belangen van de centrumondernemers binnen ons ledenbestand beter en sneller duidelijk zullen worden en dat de belangen beter kunnen worden gediend. Zo zal een afvaardiging van KCH zich naast het bestuur bezighouden met het parkeren in het dorp.

Dit is al in gang gezet, het eerste overleg met de gemeente is al geweest. De komende tijd zullen we benutten om te bezien hoe een en ander zich uitkristalliseert.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur Ondernemend Haren

Archie Verhoog
(voorzitter)

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Comments are closed.