Vacature centrummanager

Geplaatst op: 7 april 2016 door redactie Geen reacties

Dorpsfonds Haren zoekt een Centrummanager (m/v).

Vacature-Dorpsfonds-Haren-Centrummanager

Dorpsfonds Haren is de naam van het in 2015 opgerichte ondernemersfonds in de gemeente Haren. Vanuit een verhoging van de OZB voor niet woningen is er een budget beschikbaar dat wordt beheerd door een Stichtingsbestuur. Het Dorpsfonds Haren heeft de volgende doelen benoemd:

 • Het verbeteren van het ‘product Haren’ door het stimuleren en verbeteren van het winkelaanbod en het evenementenaanbod.
 • Het verbeteren van de marketing en communicatie onder andere in samenwerking met Marketing Groningen.

Het Dorpsfonds heeft twee manieren om dit te doen:

 • het toekennen van subsidies voor door organisaties en bewoners ingediende plannen
 • het zelf initieren van plannen, zoals verbetering van het Raadhuisplein en uitnutting van de aansluiting bij Geopark de Hondsrug.

Bij alle activiteiten werkt het Dorpsfonds intensief samen met de Gemeente, winkeliers en (andere) ondernemers, vastgoedeigenaren, organisaties in cultuur, sport en onderwijs en mogelijke andere stakeholders.

Voor het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van een deel van de activiteiten is de Stichting Dorpsfonds gemeente Haren op zoek naar een parttime centrummanager (m/v).

De Centrummanager

De centrummanager wordt met name verantwoordelijk voor het stimuleren en verbeteren van het winkelaanbod.  Het gaat daarbij uitdrukkelijk om zowel het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande aanbod als het werven van nieuw aanbod. Ook de contacten met de ondernemers van de weekmarkt horen daarbij. Daartoe zal hij/zij:

 • intensief contact moeten onderhouden met de winkeliers, (andere) ondernemers en vastgoedeigenaren;
 • kritisch de kwaliteit van het bestaande aanbod moeten volgen, qua inhoud maar ook qua uitstraling en klantvriendelijkheid;
 • zich ook buiten de gemeente op de hoogte moeten stellen van succesfactoren voor winkelvestiging;
 • concrete plannen moeten ontwikkelen om de bestaande kwaliteit te verbeteren;
 • zich moeten oriënteren op mogelijk nieuw winkelaanbod
 • mogelijke geïnteresseerde ondernemers op klantvriendelijke wijze moeten ontvangen en begeleiden;
 • de vestigingsfactoren voor bestaande en nieuwe ondernemers in overleg met de gemeente zo gunstig mogelijk moeten maken;
 • de contacten met de marktondernemers zo goed mogelijk onderhouden.

Het profiel van de centrummanager

Persoonlijke kwaliteiten

 • Is communicatief sterk op meerdere niveaus.
 • Spreekt de taal van de ondernemers, maar verstaat ook de taal van de overheid.
 • Is een bindend figuur, bruggenbouwer, teamworker.
 • Is proactief in denken en handelen.
 • Heeft commerciële kwaliteiten en kan enthousiasmeren.
 • Heeft doorzettingsvermogen, is doortastend en slagvaardig.

Professionele kwaliteiten

 • Is uitvoeringsgericht.
 • Is in staat om snel een netwerk op te bouwen.
 • Is bekend met gemeentelijke procedures / politieke besluitvorming.
 • Heeft ervaring in het omgaan en samenwerken met een overheidsorganisatie.
 • Heeft affiniteit, kennis en ervaring met detailhandel, horeca en vastgoedontwikkeling.
 • Kan omgaan met conflicten en belangentegenstellingen.

Aanvullende voorwaarden

De centrummanager werkt als ZZP’er / op freelance-basis. U bent afkomstig uit gemeente Haren, woonachtig geweest in Haren of bent bekend met de Harense mentaliteit. Het gaat om een functie van gemiddeld 8 uur per week. Een flexibele houding ten aanzien van werken tijdens avonden of weekenden is gewenst. De vergoeding wordt in de sollicitatieprocedure overeengekomen en is afhankelijk van ervaring en opleiding. De centrummanager start z.s.m.

Vragen en reacties

Inlichtingen over deze functie worden verstrekt door de voorzitter van het Dorpsfonds, Karel Jan Alsem, tel. 06 40366447. U kunt uw sollicitatie tot uiterlijk 15 april richten aan Stichting Dorpsfonds Haren, ter attentie van Ronald Zuidema, coördinator Dorpsfonds, info@dorpsfondsharen.nl

Klik hier en download vacature centrummanager

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Comments are closed.