Publicatie-Portalen

Vijftal Publicatie Portalen bij toegangswegen centrum Haren

Door Ondernemend Haren worden een vijftal borden beheerd bij de toegangswegen naar het centrum van Haren. Het doel is om de activiteiten in Haren, ontwikkeld door Ondernemend Haren, prominent aan de voorbijganger(automobilist) te communiceren met het hoofddoel.

Het verwelkomen van meer consumenten binnen, in principe, het centrum van Haren.

Locaties

De publicatieborden staan ter hoge van de volgende locaties.

 • Emmalaan, ter hoogte van Nesciolaan
 • Transferium, ter hoogte van afrit rotonde naar Vondellaan
 • Rijksstraatweg, ter hoogte van International School Groningen
 • Rijksstraatweg, ter hoogte van Het Behouden Huys
 • Dr. Ebelsweg, ter hoogte van afslag Oosterhaar

Criteria Publicatieborden

Welke activiteiten wel of niet op de borden, eigendom van Ondernemend Haren, en wie gaat voor wie.

 1. De communicatie over alle activiteiten, ontwikkeld door de vereniging Ondernemend Haren, hebben voorrang op alle andere aanvragen.
 2. Alle communicatie op de borden is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur van Ondernemend Haren c.q. aan een door het bestuur aangewezen persoon of commissie. In het bijzonder zal worden getoetst op goede zeden en onpartijdigheid van de boodschap.
 3. De boodschap c.q. activiteit dient gericht te zijn op het genereren van (meer) bezoekers direct dan wel indirect aan, in principe, het centrum van Haren.
 4. De activiteit dient algemeen toegankelijk te zijn en niet gericht te zijn op een activiteit van één ondernemer, tenzij naar het oordeel van het bestuur kan worden gesproken van een PR meerwaarde c.q. een attractie die ook ten goede komt aan de overige ondernemers.
 5. Het aanbrengen en plaatsen van de boodschap komt voor rekening van de aanvrager en kan alleen op alle borden (5x) worden aangebracht. De uitvoering hiervan ligt exclusief in handen van Ondernemend Haren.
 6. Voor elke boodschap is een bijdrage voor het laten maken van de borden met de boodschap en het in stand houden van de 5 portalen een bijdrage verschuldigd van € 100,- exclusief B.T.W. De boodschap kan maximaal 4 weken voorafgaande aan de activiteit op de portalen worden gecommuniceerd.
 7. Voordat tot het maken van de borden voor de portalen van Ondernemend Haren wordt overgegaan moet het bedrag zijn voldaan. Vervolgens wordt de opdracht verstrekt aan het externe bedrijf dat die borden maakt.
 8. In de gevallen waarin deze criteria niet voorzien beslist het bestuur van Ondernemend Haren. Aan die beslissing kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden

captcha

 

 

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn