Ontmoeting Peter den Oudsten en OH

Geplaatst op: 21 november 2018 door Linda Goes Geen reacties

Peter den OudstenOp initiatief van Peter den Oudsten, de huidige burgemeester van Groningen, heeft Ondernemend Haren afgelopen 6 november een kennismakingsgesprek met de toekomstig waarnemend burgemeester gevoerd. Den Oudsten nam het initiatief omdat hij zo breed mogelijk kennis wilde maken met zijn toekomstige werkgebied. Samen met zijn bestuursadviseur dhr. Geelof sprak hij met een delegatie van het verenigingsbestuur.

Tijdens het gesprek benadrukte hij dat hij slechts “op persoonlijke titel” kon spreken, omdat het college van het huidige Groningen niet gaat over beleid van de ‘nieuwe’ gemeente Groningen. Aan de andere kant zal het huidige ambtenarenapparaat van Groningen grotendeels gelijk blijven, waardoor een bepaalde continuïteit in de ambtelijke betrokkenheid wel te verwachten valt.

Hete hangijzers

Het bestuur van Ondernemend Haren heeft de vereniging en het huidige ondernemingsklimaat van Haren bij de beide heren geïntroduceerd. Daarnaast zijn alle ‘hete hangijzers’ de revue gepasseerd waarbij den Oudsten, voor zover relevant, vanuit zijn eigen perspectief antwoordde. Voor hem leidt het in ieder geval geen enkele twijfel dat Haren zijn eigenheid moet behouden en dat de nieuwe gemeente daarop zal blijven inzetten. Haren wordt in die zin géén wijk of winkelcentrum van Groningen.

Helaas valt ook te verwachten dat de ondernemers van Haren te maken krijgen met een harmonisering, oftewel gelijktrekking, van bestaande gemeentelijke regelingen van de drie fusiegemeenten. De OZB is hierbij een onderwerp waarvan het hoogst onwaarschijnlijk is dat het tarief voor ‘niet-woningen’ op het huidige niveau blijft, zeker gezien het ‘gewicht’ en de inkomsten van de huidige gemeente Groningen. Een substantiële verhoging is dus een realistische verwachting, waarbij Den Oudsten aantekent het niet uit te sluiten dat de nieuwe gemeenteraad tot een overgangsperiode besluit.

Toekomstig overleg

Het bestuur van de vereniging heeft de heer Den Oudsten in dit gesprek leren kennen als een open en betrokken bestuurder die de zaken graag terugbrengt naar realistische proporties en praktische uitvoerbaarheid. Geen hoogdravendheid, maar persoonlijke betrokkenheid. Het was voor hem dan ook helemaal geen vraag óf OH, als vertegenwoordiger van de Harense ondernemers op regelmatige basis met hém overleg zouden ‘mogen’ voeren: dat móet. Net zoals met de toekomstige wethouder van Economische Zaken, de te benoemen ‘gebiedsmanager Haren’ en de ambtenaar van EZ – de heer E. Bijleveld – die speciaal met Haren belast is/wordt.

 

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Comments are closed.