Ondersteuning activiteiten

OH-Financiële-ondersteuning-activiteiten

Spelregels financiële ondersteuning activiteiten

Financiële ondersteuning door Ondernemend Haren voor een activiteit dient tijdig
te worden aangevraagd, minimaal 6 weken van tevoren. Een aanvraag dient vergezeld
te gaan van ten minste de volgende informatie:

 • gegevens aanvrager, zowel van de organisatie als de persoon die namens de organisatie optreedt;
 • omschrijving van de activiteit;
 • datum, locatie en duur van de activiteit (moet in beginsel in Haren plaatsvinden);
 • is de activiteit eenmalig of is er de intentie van herhaling?
 • omschrijving van het doel en de doelgroep van de activiteit;
 • beknopte financiële begroting van de activiteit;
 • bedrag van de gewenste financiële ondersteuning door Ondernemend Haren;
 • deugdelijke onderbouwing van het nut c.q. het voordeel van de activiteit voor (de leden van) Ondernemend Haren.
 • Gegevens bankrekening.

Verder verleent Ondernemend Haren financiële ondersteuning enkel onder de volgende (basis)voorwaarden:

 • prominente vermelding van Ondernemend Haren (bijv. logo) op de website van de organisator / de website van de activiteit;
 • prominente vermelding van Ondernemend Haren (bijv. logo) op alle overige uitingen betreffende de activiteit (posters, flyers, advertenties, reclameborden, enzovoorts, zowel schriftelijk als digitaal);
 • prominente plaatsing van door Ondernemend Haren te verstrekken materialen zoals banners, beachvlaggen, e.d.;
 • binnen enkele weken na de activiteit dient aanvrager een terugkoppeling inclusief nacalculatie van de activiteit te geven aan Ondernemend Haren.

Aanvragen dienen te worden gedaan bij het bestuur van Ondernemend Haren op bestuur[ad]ondernemendharen.nl.

Download-button

 

 

Klik en download het document “Financiële Ondersteuning Activiteiten.

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn