Contributiebepaling Ondernemend Haren

Soort lidmaatschap

De verschillende behoeften van ondernemingen maakt het noodzakelijk om meerdere contributies te hanteren. De ondernemingen zijn in grote lijnen te verdelen in twee groepen:

 1. een groep die hoofdzakelijk behoefte heeft aan zakelijke contacten;
 2. een groep die hoofdzakelijk behoefte heeft bij winkelend publiek.

Winkelgebieden Haren

Centrum Haren

Het aantrekken van publiek is m.n. voor het centrum, winkelgebied, van toepassing. De hoogte van de contributie wordt bepaald door de plaats van de onderneming. Voor reuring is budget nodig dat door de ondernemers zelf opgebracht moet worden. Deze reuring vindt met name plaats in het centrum, winkelgebied, van het dorp Haren. Tot het winkelgebied rekenen wij:

 • Rijksstraatweg vanaf de Prins Bernardlaan tot en met Garagebedrijf de Groot aan de noordzijde
 • Molenweg tot en met Dillema Bloemen
 • Raadhuisplein
 • Brinkhorst
 • Kerkstraat tot en met de Aldi
 • Hortuslaan, aansluitend aan Kerkstraat
 • Kromme Elleboog, aansluitend aan Kerkstraat
 • Bedrijven om de parkeerplaats achter de Brinken
 • Meerweg tot aan Kroonkampweg / Achter de Molen
 • Vondellaan tot en met Café de Zaak

Oosterhaar

 • Anjerplein

Het bestuur stelt dat elke onderneming die in het winkelgebied op straatniveau opereert belang heeft bij winkelend publiek. Voor de detailhandel is dit heel logisch, maar er zijn ook zeg maar niet “verkopende” ondernemingen. Waarbij je je af gaat vragen waarom vestigen zij zich in het winkelgebied. Een commerciële ruimte huren in een winkelgebied is duurder dan elders in de gemeente. Redenen zijn, gezien willen worden, eenvoudig vindbaar willen zijn omdat de klant dagelijks bij hun voor de deur langs komt en er een grotere verscheidenheid aan publiek langs komt. En daar komt de reden om de hoek om zich in een, duur, winkelgebied te gaan vestigen. Juist voor horeca geld, hoe meer mensen op de been hoe meer omzet. Dus reuring gewenst.

Contributie

Aan de hand van bovenstaande informatie is de contributie (2017) vastgesteld:

 1. € 160 exclusief BTW voor overige leden (zakelijke dienstverleners)
 2. € 375 exclusief BTW voor leden in bovengenoemde winkelgebieden (winkeliers)

Voor elk nieuw lid is – voor het eerste jaar – de contributie naar rato van het resterende maanden in kalenderjaar. Voor de 2de vestiging in het centrum gebied wordt het lage tarief gerekend. Met uitzondering van een tweede vestiging in winkelcentrum Anjerplein, daar wordt i.v.m. de feestverlichting het hoge tarief gerekend.  Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Leden zijn lid per kalenderjaar en contributie is verschuldigd voor een heel kalenderjaar.

 

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn