Van Hes Projectmanagement

Van Hes Projectmanagement is expert in Best Value vraagstukken en interim project management. Onze trainers en coaches begeleiden Best Value projecten aan zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemers kant. Van Hes Projectmanagement heeft ervaring in zowel de private als de publieke sector en in heel diverse projecten, variërend van wegenbouw, onderhoud, ontwerp van een nieuwe luchthaven-pier, voedingsmiddelen levering tot en met een pitch module ontwerpen en implementeren voor een omroep.  Onze ervaring en kennis gaat verder dan het inkooptraject. Juist de uitvoering of implementatie, waar het daadwerkelijk 'moet' gebeuren heeft onze aandacht en expertise. De begeleiding kan variëren van het verzorgen van het gehele traject tot het ondersteunen op onderdelen, zoals het reviewen van documenten of wel het afnemen van interviews.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Coachen, begeleiden en ondersteunen van inkoopprojecten op basis van Best Value. Coachen
  • Tenderbegeleiding bij een Best Value of EMVI aanbesteding. Met onze ervaring kunnen wij de kansen op een gunning aanzienlijk verhogen.
  • Het verzorgen van interviewtrainingen voor zowel degene die interviewt als degene die geïnterviewd gaan worden.
  • Training en coaching van Best Value gedrag van projectteam of personen.
  • Certificeringstrainingen Best Value op alle niveaus, d.w.z.  B-, B+-, A-certificaat en voor het Trainers examen in Amerika.
  • Het ontwikkelen en verzorgen van trainingen op maat, zoals bijvoorbeeld een 7-delige Masterclass Best Value Hitrate verhogen, project start-ups en follow-up, projectmanagement en het gebruik van de weekly in de realisatie.
  • Implementeren van de Best Value Aanpak in uw organisatie. Best Value is een filosofie die uitgaat van leiderschap in plaats van management. Door het implementeren van het gedachtegoed in uw organisatie neemt de efficiëntie toe.
  • Ondersteunen en coachen van Best Value adviseurs.
  • Verzorgen van een workshop of Keynote op uw Best Value evenement.
  • Organiseren van een inspirerende Best Value dag met grondlegger Dean Kashiwagi.

 

 

Contact

Contactpersoon:

susan van hes projectmanagement
Mw. Susan van Hes

Uw naam*:

Uw email*:

Onderwerp:

Uw bericht:

captcha