Herindeling? Hareners betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven

Geplaatst op: 7 juni 2016 door redactie

Download-buttonIn het kader van de discussie herindeling in Haren en de bewering dat in Groningen de gemeentelijke lasten niet hoger zijn dan in Haren heeft de fractie van D66 de cijfers maar eens op een rij gezet. Daartoe hebben we de Groningse tarieven toegepast op de situatie in Haren en dan blijkt dat de inwoners en vooral ook de ondernemers van Haren wel degelijk (veel) meer gaan betalen bij herindeling. In totaal ongeveer twee miljoen euro.

De voor de hand liggende veronderstelling bij deze berekening is dat de tarieven van Groningen, na een eventuele herindeling ook voor Haren gaan gelden.

Dat de gemiddelde woonlasten in Haren (in absolute bedragen) hoger liggen dan in Groningen is juist, maar dat komt omdat de gemiddelde huizenprijzen in Haren hoger zijn dan in Groningen (de gemiddelde WOZ-waarde in Haren is ruim een ton hoger dan die in Groningen). Bij de berekening van het totaal aan (woon)lasten voor inwoners en ondernemers gaat het echter om de tariefstelling (o.a. OZB-tarief) die gehanteerd wordt en die ligt in Groningen veel hoger dan in Haren, zoals je kunt opmaken uit bijgesloten document.

Voor de ondernemers is het effect fors! De OZB tarieven voor niet-woningen zijn in Groningen het dubbele van die in Haren. De eigenaren en gebruikers gaan dus bijna het dubbele betalen en dan laten we de precariolasten etc. nog buiten beschouwing.

Het lijkt me goed dat OH deze cijfers ook heeft. De discussie en afweging zou niet alleen moeten plaatsvinden op basis van emotie, maar juist op basis van de feiten.

Met vriendelijke groet,

Marjan Bachman

Fractievoorzitter D66 Haren
06-25255533

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Comments are closed.