Algemene voorwaarden workshops

Deelname en betalingsvoorwaarden workshops

De workshops van Ondernemend Haren worden aangeboden door Ronald Zuidema (Z-O-Z) i.s.m. leden van Ondernemend Haren. De workshops zijn laagdrempelig en gebaseerd op het het netwerkprincipe van eerst geven en delen om later via het netwerk te ontvangen.

De workshops worden gegeven door leden voor leden en introducés van van Ondernemend Haren. De algemene voorwaarden voor deze workshops zijn als volgt.

 1. Aanmelding; aanmelding kan tot uiterlijk twee week voor aanvang van de workshop. Aanmeldingen worden schriftelijk gedaan via het digitale aanmeldformulier of een ondertekend inschrijfformulier.
   
 2. Inschrijving; inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. Door het indienen van het aanmeldformulier of een inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de deelname en betalingsvoorwaarden. De vergoeding dient vooraf te worden voldaan en is vanaf de inschrijving verschuldigd. Annulering kan uiterlijk twee week voor aanvang.
   
 3. Financiële voorwaarden; alle door Z-O-Z te vorderen vergoedingen, te maken incassokosten, geen uitgezonderd, evenals ten behoeve van deze inning gemaakte administratiekosten, komen ten laste van de nalatige opdrachtgever. Z-O-Z is gerechtigd vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.
   
 4. Afwezigheid; in geval van ziekte of dergelijke, kan de aangemelde deelnemer zich laten vervangen of ruilen met een deelnemer uit een andere groep. Hierover hoeft van te voren geen contact te worden opgenomen. Het is voldoende om bij aanvang dit te melden bij de trainer. De opdrachtgever zal in geen geval aanspraak kunnen maken op teruggaaf van de vergoeding.
   
 5. Workshops; de aanmelding of inschrijving geldt specifiek voor de workshop naar voorkeur. Bij afwezigheid kan niet geruild worden met een andere workshop.
   
 6. Materiaal; indien er materialen nodig zijn voor het bijwonen van de workshop zal dit vooraf worden aangegeven. Gebruiksmateriaal mag worden behouden.
   
 7. Algemeen; bij ziekte van de trainer / of acteurs wordt ten eerste deze vervangen en ten tweede wordt de workshop verschoven. Z-O-Z en haar trainers zijn gerechtigd workshops te onderbreken, te annuleren en te allen tijde vrij (prijs)wijzigingen of deze voorwaarden aan te brengen. De huisregels van de locatie of gastheer dienen als goed huisvader te worden nageleefd.
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn