Baatbelasting met dubbele bodem

Geplaatst op: 21 november 2012 door redactie Geen reacties

Citymanager Peter van Campenhout initieert voor Appingedam volle activiteitenagenda en creëert meerwaarde.

OH-Buffetbijeenkomst-Peter-van-Campenhout-PostillionResultaat is een volle activiteiten kalender van april tot en met september met wederzijdse voordelen voor de inwoners, ondernemers als ook de gemeente. Hoe een win-win situatie werd gecreëerd door een ondernemende stadsmanager? Dit alles als gevolg van benutte kansen en mogelijkheden vanuit de heffing van een reclamebelasting. Als vervolg op de uitkomsten van de HBD Kansenkaart heeft Ronald Zuidema voor Ondernemend Haren de citymanager van Appingedam bereid gevonden om zijn praktijk en kennis over te dragen.

Peter van Campenhout stond voor een groep geïnteresseerde ondernemers, winkeliers en ambtenaren van Gemeente Haren. Per 1 mei 2011 is Van Campenhout parttime werkzaam als citymanager en hield hij een enthousiast betoog over zijn ervaringen als stadsmanager en hield hij praktische en simpele voorbeelden aan om de doodsteek van elke ondernemersvereniging te voorkomen. Met dank aan Postillion Hotel Groningen Haren, die de volledige avond belangeloos heeft aangeboden in de vorm van het beschikbaar stellen van zaalruimte, ontvangst met koffie en thee, een dinnerbuffet met een kop koffie en taart als afsluiting.

Doodsteek geven aan ondernemingsverenigingen

Free-riders zijn ondernemers, filiaalbedrijven of franchiseorganisaties die zich niet verplicht voelen een financiële bijdrage te leveren in de onkosten voor een bruisend winkelhart. Hierdoor worden de lasten van feestverlichting, sinterklaas intochten en bijvoorbeeld een jaarlijkse braderie bekostigd door een kleine groep winkeliers. Gezellige activiteiten die wel publiek trekken en klandizie voor de free-rider. Gevolg zijn scheve gezichten, rancune en daarmee de doodsteek in samenwerking en onderlinge loyaliteit.

Profijt halen uit ondernemersfonden

Verplichte bijdragen in de vorm van reclamebelasting of een heffing over de OZB maakt de belastingbetaler actiever in de besteding van de gelden. Deze heffing wordt door de Gemeente geïnd en keert deze uit aan een onafhankelijke stichting, waarin het bedrijfsleven en het cultuur is vertegenwoordigd. Daarnaast heeft Gemeente Appingedam een citymanager aangesteld die alle activiteiten initieert en coördineert tussen de Stichting, Gemeente en Initiatiefnemers voor het organiseren van activiteiten. De citymanager heeft als taak:

 • bepaalt en stemt de totale activiteiten agenda af;
 • voert structureel overleg;
 • coördineert marketing en promotie;
 • verbind voor nieuwe invulling leegstaande winkelpanden.

Peter van Campenhout pleit voor drie groepen ondernemers te weten: winkeliers, horeca en overige ondernemers. Zijn motivatie is om de horeca een aparte status te geven. Zij hebben geen recht om geld uit het fonds te trekken voor eigen activiteiten. De horeca heeft namelijk als eerste profijt van te organiseren activiteiten. In Appingedam mogen zij in ruil één keer per jaar een groot toeristisch evenement organiseren, waarmee ze naast hun individuele horecavoorzieningen één centrale gezamenlijke bar mogen exploiteren. De netto opbrengsten van deze collectieve bar is een speciaal fonds voor subsidiëring en sponsoring van overige evenementen in het centrum van Appingedam. Een ander gevolg van een ondernemersfonds is innovatie en saamhorigheid voor het organiseren van activiteiten. Elke activiteit moet aan de stichting ter goedkeuring worden voorgedragen met een plan van aanpak met begroting. Na beoordeling wordt een subsidiebedrag toegekend voor gedeeltelijke dekking van de kosten. Dit houdt de initiatiefnemer actief om overige gelden of sponsoring te werven voor realisatie. Aangezien winkeliers en ondernemers bewust zijn van het fonds en de mogelijkheden van een onttrekking zien, zullen meer en meer initaitieven ontstaan en samenwerkingsvormen gesmeed worden voor attractieve evenementen. De aanloopperiode voor een volle agenda was voor Appingedam twee jaar. Binnen een periode van drie jaar is een professionele organisatie ontstaan, waarbij structureel vooruit wordt gekeken. Daardoor is de activiteitenagenda voor 2013 allang gerealiseerd en wordt 2014 thans ingevuld.

Resultaten Citymanager

De citymanager van Appingedam is een aanjager en coördinator met de volgende resultaten:

 • 197.000 bezoekers in 2012;
 • afname leegstand van 30% naar 14%;
 • horeca fonds;
 • verlaging werkdruk Gemeente;
 • uitstraling en gezelligheid in centrum;
 • landelijke media aandacht

Aanbeveling voor Haren

De Gemeente Haren en Ondernemend Haren kan een voorbeeld nemen aan de resultaten van de Gemeente Appingedam en de citymanager Peter van Campenhout. De win-win situatie wordt aangejaagd en ontwikkelt door een ondernemende persoon, die gemiddeld twee dagen per week de partijen initieert, bindt en boeit en veel aanwezig is bij events en andere zaken als centraal aanspreekpunt. Kortom hoe wonen, werken, recreëren en ondernemen bevorderd wordt voor een positief beeld van Haren.  

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
Tags:

Reageer