Algemene Leden Vergadering 2018

Geplaatst op: 23 maart 2018 door Linda Goes Geen reacties

Afgelopen maandag 12 maart hield ondernemersvereniging Ondernemend Haren haar Algemene Ledenvergadering (ALV) in Brasserie Intermezzo. Het bestuur van de vereniging keek daarbij terug op het afgelopen jaar en blikte vooruit naar de activiteiten en ontwikkelingen voor 2018. Bij de ALV waren ongeveer 37 leden en bestuursleden aanwezig. De penningmeester was afwezig wegens ziekte. Ondanks de relatief ‘normale’ opkomst voor deze bijeenkomst betreurde voorzitter Jos van Stratum het geringe aantal aanwezigen.

Tijdens een uitgebreide terugblik op 2017 gaf hij de aanwezige leden een kijkje achter de schermen van het relatief nieuwe bestuur. Hij vertelde onder andere over de diverse ontwikkelingen binnen de gemeente waar de vereniging direct of indirect mee te maken kreeg en op welke wijze het bestuur daar mee omgegaan is. Daarnaast gaf hij tekst en uitleg over de uitvoering van diverse activiteiten zoals de Ervaar Haren evenementen en de visie die daarbij het afgelopen jaar gehanteerd is.

 

Vooruitblik 2018

Vooruitlopend op 2018 schetste hij onder andere de vernieuwde opzet voor de voormalige netwerkbijeenkomsten. Met ingang van dit jaar worden dat themabijeenkomsten met een inspirerend en informatief karakter, die geschikt zijn voor álle typen ondernemers. De toekomst van Haren en de rol van de vereniging daarbinnen kwam bij dit onderdeel van de avond wederom aan bod.

Verder sprak de voorzitter meermaals de wens uit dat de communicatie binnen de vereniging minder eenzijdig wordt. Hij deed diverse oproepen voor meer interactie tussen de diverse leden onderling én met het bestuur. Wensen, ideeën, suggesties en helpende handjes zijn nog steeds nodig om gezamenlijk het ondernemersklimaat in Haren op peil te houden. Solidariteit met elkaar is daarbij soms belangrijker dan de ‘eigen’ belangen.

 

Bevindingen van de kascommissie

Verder stond de voorzitter stil bij het aftreden van Wendy Berends als bestuurslid en Margreet Uildriks-Weelink die als vrijwilliger bij de netwerkbijeenkomsten veel samenwerkte met Ronald Zuidema en haar talenten nu elders gaat inzetten. Namens de vereniging bedankte hij beide hartelijk voor hun inzet en enthousiasme.

De leden van de kascommissie, Jan Setz en Tineke Berends, stelden voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid waar de vergadering mee instemde. De begroting voor 2018 werd ook goedgekeurd evenals een contributieverhoging van 50 euro voor winkeliers. De verhoging geldt vooralsnog alleen voor 2018. Jan Setz en Germen Olivier vormen de nieuwe leden van de kascommissie.

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Comments are closed.