Actualisatie centrumvisie

Geplaatst op: 19 december 2017 door redactie
Kaart wordt geladen...

centrumvisie Haren
Datum / Tijd
19 december 2017
19:30 - 22:00

Locatie
Gemeentehuis Haren

Categorie(en)


Bijeenkomsten specifiek voor leden en winkeliers in centrum van Haren

De gemeente Haren heeft besloten de huidige centrumvisie, geformuleerd in 2014, te actualiseren. Zij vindt dit nodig om in te kunnen spelen op veranderd consumentengedrag en om het onderscheidend vermogen van Haren te versterken. De provincie Groningen is akkoord met dit besluit en neemt de helft van de kosten op zich. Bovendien stelt de provincie zich op als potentiële co-financier voor verbeteracties en -trajecten in de toekomst.

Ondernemend Haren en het Dorpsfonds Haren hebben bij de gemeente aangedrongen op concrete voorstellen, gericht op actie en met als belangrijkste focus de huidige ontwikkelingen op retailgebied. Zij pleiten voor een grondige evaluatie van de huidige centrumvisie, vóór er weer een nieuwe visie ontwikkelt wordt. De gemeente kan zich hierin vinden en heeft het adviesbureau opgedragen met deze wensen rekening te houden.

Twee inspraakmomenten

De gemeente zal gastheer zijn van  twee bijeenkomsten waarbij o.a. ondernemers de kans krijgen om hún ideeën, ervaring en mening te geven. De eerste bijeenkomst werd gehouden op 15 november. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen bijgepraat over ontwikkelingen in retailland, – ondersteund door Tom Kikkert, deskundige op retailgebied – het koopstromenonderzoek en de ontwikkelingen in Groningen Zuid. Klik hier en lees het verslag.

Voorafgaand aan de tweede bijeenkomst, gehouden op 19 december, wordt een concept gepresenteerd, gebaseerd op de evaluatie van de oude visie, de uitkomsten van de eerste bijeenkomst en het koopstromenonderzoek. Op basis van de input en reacties die tijdens de tweede bijeenkomst loskomen, kan de geactualiseerde centrumvisie dan definitief gemaakt worden.

Kortom: heeft u ideeën of een mening hoe de kern van Haren zich de komende jaren kan en moet ontwikkelen? Of bent u benieuwd naar de evaluatie van de huidige visie? Meldt u dan aan op info@ondernemendharen.nl

Aanmelden voor 19 december

Ctrl indrukken om hierboven voor meerdere opties te selecteren

captcha

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Comments are closed.