Aanpassing parkeerbeleid centrum Haren

Geplaatst op: 17 april 2013 door redactie Geen reacties

Uitnodiging bijeenkomst aanpassing parkeerbeleid centrum Haren

Op dinsdag 23 april om 20:00 uur bent u als ondernemers van Haren welkom in de raadzaal van het gemeentehuis voor het bespreken van het parkeerbeleid in het centrum van Haren. Download hier de uitnodiging: Gemeente-Haren-uitnodiging-parkeren

Aanleiding

In september 2012 is een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum van Haren. Op basis van dat onderzoek gaan wij, rekening houdend met de ontwikkeling in het centrum, ons parkeerbeleid tegen het licht houden. Het doel is het formuleren van nieuw parkeerbeleid, op basis van afwegingen en concrete uitwerkingen.

Agenda

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Huidig parkeerbeleid
  • Heroverwegingen: ontwikkelingen en wensen
  • Afwegingen: ontheffingsbeleid parkeren centrum, schilparkeren, verbeteringen parkeerregulering, beleid bijzondere situaties (o.a. laden en lossen), parkeerverwijssysteem
  • Nieuw parkeerbeleid

Voor de organisatie is het prettig te weten of u komt. U kunt dit doorgeven via e-mail: i.m.wieringa@haren.nl of telefonisch 050 5339 957.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

R.J. Kramer
afdelingsmanager Ontwikkeling.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Tags: , , , ,

Reageer